Välkommen till S:t Johannes! Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Ingen vet när

Vi kommer nu in i kyrkoårets två sista veckor, när fokus allt mer söker sig till Jesu återkomst till domen. Söndagen före domsöndagen har temat Vaka! Temat kommer från Jesu avskedstal i Matt 24, därifrån också evangelietexten för den tredje årgången är hämtad: Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Den dagen […]

Uppståndelsen och livet

Den tjugofemte söndagen efter Trefaldighet är en ovanlig söndag. I år firar vi den, eftersom påsken var tidig. Om påsken infaller mycket sent kan det inträffa att vi firar en sjätte söndag efter trettondagen och den söndagen bär samma namn och har samma texter som den här, eftersom de aldrig kan inträffa samma år. Evangelietexten […]

Väntan på himlen

Vi står inför en dubbelhelg. Alla helgons dag är röd, färgad av blodet av de martyrer som Uppenbarelsebokens författare Johannes ser stå inför tronen i en stor, oräknelig skara. Men martyrerna själva är klädda i vita kläder. De är rentvättade i Lammets blod och den tvätten gjorde dem vitare än snö. Söndagen efter Alla helgons dag firar […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 13

18.11.2018

Gudstjänst på söndag före domsöndagen i Lepplax bykyrka kl 13. Øyvind Edvardsen. Tema: Vaka!

Gudstjänst i Lepplax kl 13

25.11.2018

Gudstjänst på domsöndagen i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. David Åkerlund. Tema: Yttersta domen.

Adventsgudstjänst i Vasa

2.12.2018
11:00

Första söndagen i advent, när vi inleder det nya kyrkoåret, firar vi gudstjänst i Settlementcentrum i Vasa kl 11. HHN 10.15. Ola Österbacka och Hans Ahlskog.

Gudstjänst i Lepplax kl 13

9.12.2018

Gudstjänst på 2 söndag i advent i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. Øyvind Edvardsen. Tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse.