Välkommen till S:t Johannes! Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Maktfaktor nr 1

Vem har mest makt i världen? USA:s eller Rysslands president? Eller Kinas? Ingen av dem. För dem gäller det som Jesus sade inför Pilatus (Joh 19:11): Du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. I bönsöndagens episteltext (Ef 3:13–21) skriver Paulus: Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han […]

Dubbelt medborgarskap

Numera kan man vara medborgare i två länder, under vissa omständigheter. Man har en dubbel lojalitet och dubbla rättigheter: både mot det land där man fötts och mot det som man flyttat till eller där familjen egentligen bor. Den fjärde söndagen efter påsk påminner om det dubbla medborgarskapet som vi har som kristna: vi är […]

Längtan efter himlen

Vi närmar oss mitten av den sju veckor långa jubeltiden mellan påsk och pingst. Vi har av säkra vittnen fått höra om Jesu uppståndelse. Vi har mött hans försäkran att han vårdar oss som den gode herden, som ger sitt liv för fåren och som aldrig ska låta sina får gå under. Det tänder en […]

Herden och fåren

Herdesöndagen är den vanliga benämningen på andra söndagen efter påsk. Jesus har uppstått och visat sig för sina lärjungar. Han har vänt deras tvivel i tro på att han verkligen lever. Nu ger han dem sitt ord på att hans omsorg ska följa dem, så som psalmisten David beskriver det i den älskade herdepsalmen (Ps 23): […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 13

26.5.2019

Gudstjänst på Bönsöndagen i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. Øyvind Edvardsen. Tema: Hjärtats samtal med Gud

Friluftsdag med andakt i Korsholm

30.5.2019

Friluftsdag på Iskmo-Jungsund vandringsled på Kristi himmelsfärds dag 30.5. Andakt vid Kråknäs rastplats ca 12. Korvgrillning. Ta med kaffe/saft och smörgås. Se information på vandringsledens webbplats. Alternativ vandring från Jungsund sportplan (3 km i en riktning, 50–60 min) eller Hallonnäsparkeringen (1 km, 20 min; samåk gärna). Samling på Jungsund sportplan kl 11. De som åker […]

Gudstjänst i Vasa kl 11

2.6.2019
11:00

Gudstjänst på sjätte söndagen efter påsk i Vasa, Settlementcentrum, kl 11. Ola Österbacka. Tema: Den utlovade Hjälparen.

Gudstjänst i Lepplax kl 10

9.6.2019

Gudstjänst på Pingstdagen i Lepplax bykyrka kl 10. HHN kl 9:30. Øyvind Edvardsen. Tema: Den Helige Andes utgjutande.

Gudstjänst i Lepplax kl 10

16.6.2019

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen i Lepplax bykyrka kl 10. Øyvind Edvardsen. Tema: Den dolde Guden.