Välkommen till gudstjänst och undervisning!
S:t Johannes församling vill sprida evangeliet till så många som möjligt. Därför kan du här följa direktsända och inspelade gudstjänster, bibelstudier och föredrag.

Bibelordet

Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. (Luk 18:31)

Senaste inspelningar

Lutherska bekännelsebrevet