Välkommen till S:t Johannes! Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Fribrev

I juni 1215 undertecknade den engelske kungen Johan utan land ett fördrag med adeln och prästerna, kallat Magna Charta, som blev betraktat som en föregångare till dagens FN-dokument om de mänskliga rättigheterna. Kommande söndag, den 17:e efter Trefaldighet eller 18:e efter pingst, bär temat En kristen människas frihet. Episteltexten är från Galaterbrevet, som brukar kallas kristendomens Magna Charta. Där […]

Skapelsen ska befrias från sin ångest

Vi firade påsk för knappt ett halvt år sedan. Då var det vår. Det tilltagande ljuset gav en illustration åt den härliga händelsen när Jesus uppstod ur sin grav och gav världen liv och hopp. Nu är det höst med tilltagande mörker och köld i våra nordiska länder. Men just nu kommer ett påskliknande budskap […]

Förförelser och beskydd

Mikaelidagen ägnas traditionellt åt änglarna och barnen. I år lyfter Jesus i evangelietexten (Matt 18:1–10) starkt fram de små barnen som föredöme för en rätt omvändelse. Han varnar allvarligt för förförelser av barnen och visar också hur vi alla löper risk att förföras. Med alla moderna förförelsemedier som tränger sig runtom och in i oss är det här […]

Var är de nio?

En av tio spetälska återvände till Jesus för att tacka honom. Alla tio hade blivit rena medan de gick för att enligt Mose lag visa sig för prästerna och bli förklarade rena och dugliga att återvända till sina familjer och sin bygemenskap. De hade förvisats bort från samhället och betraktades som döda. Men de mötte […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Vasa kl 11

20.10.2019
11:00

Gudstjänst på 18:e sönd. efter Trefaldighet i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa. Ola Österbacka. Tema: Det viktigaste i livet.

Gudstjänst i Lepplax kl 13

20.10.2019

Gudstjänst på 18 söndagen efter trefaldighet i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. David Åkerlund. Tema: Det viktigaste i livet.

Bibelhelg; Lepplax 26.10 kl 13-18

26.10.2019
13-18

Vid bibelhelg som hålls 26–27 oktober 2019 medverkar pastor Luke Wolfgramm från Novosibirsk tillsammans med sin hustru Jennifer. Han talar på engelska och tolkas till svenska och finska. Tema: Den kristna familjen. Programutkast för lördagen i Lepplax bykyrka: 13.00 Bakgrund och nuläge i Norden (Ola Österbacka) 14.00 Bygg ditt hus på Klippan! (LW) Kaffepaus 16.00 […]

Bibelhelg: Vasa 27.10

27.10.2019

Vid bibelhelg som hålls 26–27 oktober 2019 medverkar pastor Luke Wolfgramm från Novosibirsk tillsammans med sin hustru Jennifer. Han talar på engelska och tolkas till svenska och finska. Tema: Den kristna familjen. Lördagen hålls i Lepplax bykyrka. Programutkast för söndagen i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa: 10.15 HHN (arr. SLT) 11.00 Reformationsdagens gudstjänst med predikan av […]