Välkommen till S:t Johannes! Vi firar åter gudstjänster enligt vanlig ordning i Lepplax bykyrka och i Settlementcentrum i Vasa.

Senaste inlägg

Den smala vägen

”Jag har inte en sådan Gud som sänder människor till helvetet.” Sådana utsagor uttrycker något av människas självtagna storhet, eller kalla det högmod. Annorlunda uttryckt: ”Det är jag som bestämmer vad som är sanning.” De kommande söndagen, åttonde söndagen efter Trefaldighet, bär temat Sanning och sken. Evangelietexten för den här årgången är Jesu ord om […]

Härlighet i dess motsats

Kristi förklaring är den gamla benämningen på den händelse som utspelades på ett högt berg med Jesus, Mose och Elia som huvudpersoner och med tre lärjungar som vittnen. Det var ett av de få tillfällen när Gud uppenbarade sin härlighet i Kristus på ett synligt sätt. Vid ett annat tillfälle beskriver Jesus sin härlighet på ett […]

Lydnad är bättre än offer

Den gammaltestamentliga texten på sjätte söndagen efter Trefaldighet, som bär rubriken Kärlekens lag, återger ett dramatiskt budskap från profeten Samuel. Han möter Israels förste kung Saul efter hans seger över amalekiterna (1 Sam 15). Saul hade fått i uppgift att straffa amalekiterna för att de ställde sig i vägen för Israel när de drog ut ur […]

Inte genom människans kraft

Den kommande söndagen, den femte efter Trefaldighet eller sjätte efter pingst, kallas Apostladagen. Temat är lärjungaskapet. Evangelietexterna handlar om hur Jesus kallar lärjungar, dvs efterföljare eller elever. När han senare utser tolv av dem till apostlar markeras deras uppgift som hans befullmäktigade sändebud, vilket ordet betyder. Hur uppfattar du skillnaden mellan en apostel och en lärjunge? […]

Bibelordet

Det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, Herre, förlåt! (Dan 9:18f)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Vasa kl 11

9.8.2020
11:00

Gudstjänst i Settlemencentrum, Villag. 1 i Vasa, nionde söndagen efter Trefaldighet kl 11. Ola Österbacka.

Gudstjänst i Lepplax kl 10

16.8.2020
10:00

Gudstjänst på tionde söndagen efter Trefaldighet 16.8.2020 kl 10.00 i Lepplax bykyrka. Øyvind Edvardsen. Tema: Besökelsetider.

Gudstjänst i Vasa kl 11

23.8.2020
11:00

Gudstjänst på elfte söndagen efter Trefaldighet i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa. Ola Österbacka. Tema: Självprövning.

Gudstjänst i Lepplax kl 10

30.8.2020
10:00

Gudstjänst på tolfte söndagen efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka kl 10. David Åkerlund. Tema: Våra ord.