Välkommen till S:t Johannes! Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Jesus som själavårdare

Den andra söndagen efter trettondagen är hemmets söndag. Evangelietexterna behandlar i tur och ordning bröllopet i Kana, där Jesus förvandlar vatten till vin, Jesu samtal med den samariska kvinnan vid Sykars brunn och mötet med tullförmannen Sackeus i Jeriko. I år är den samariska kvinnan i fokus (Joh 4). Där får vi en enastående undervisning om hur […]

Se Guds Lamm!

Vi ska nu fira dopets söndag. Från början hörde dopet ihop med trettondagen som firades till minne av att Jesus blev döpt av Johannes Döparen. Då uppenbarades att han var Messias, Guds älskade Son. Därför kallas trettondagen Epifania, Kristi uppenbarelses dag. Men när trettondagen började tillägnas åt de vise männens besök i Betlehem flyttades doptemat till söndagen […]

Julens evangelium går ut i världen

Det ljus som lyste över Betlehems ängar när änglakören sjöng på julmorgonen skulle inte bara lysa över herdarna. Den gamle Simeon vittnade om att det skulle uppenbaras för hedningarna. Ljuset från stjärnan ledde österns vise män till Jesusbarnet. Detta ljus är temat för julens sista stora högtid, som vi kallar trettondagen eller trettondedag jul: Jesus, världens ljus. Trettondagen […]

Trygghet i Guds allsmäktiga händer

Ett år håller på att närma sig sitt slut och ett okänt år förestår. När vi ser oss om i världen och följer nyhetsrapporteringarna kan vi lätt gripas av misströstan. Också när vi följer kyrkoårets texter finns otrygghet och ondska med. I går på annandag jul talade texterna om det lidande och martyrium som kristna har […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 13

26.1.2020

Gudstjänst på 3 söndag efter trettondag i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. David Åkerlund. Tema: Jesus skapar tro.

Gudstjänst i Vasa 3 e trettondag

26.1.2020
11:00

Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på tredje söndagen efter trettondagen 26.1.2020 kl 11.00. Ola Österbacka. Tema: Jesus skapar tro.

Gudstjänst i Lepplax kl 13

2.2.2020

Gudstjänst på Kyndelsmässodagen i Lepplax bykyrka kl 13. Øyvind Edvardsen. Tema: Guds uppenbarelse i Kristus.

Gudstjänst i Lepplax kl 13

9.2.2020

Gudstjänst på Septuagesima i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. Øyvind Edvardsen. Tema: Guds oförskyllda nåd.