Välkommen till S:t Johannes! Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Skapelsens under

Den ljusaste dagen på året är nu inne och vi står inför midsommarfirning, som för många är årets höjdpunkt. På midsommardagen uppmärksammas enligt gammal kristen tradition Johannes Döparens födelse (årgång 1 och 2) och hans död (årgång 3). Temat är Ljuset från ovan. Eftersom vi inte ordnar någon gudstjänst denna dag kan vi hänvisa till […]

CELC Finland, Pörkenäs 6–7.7.2019

SLT, Lutherska bekännelsekyrkan i Finland, ordnar i samråd med S:t Johannes ev-luth församling sommardagar på Pörkenäs lägerområde utanför Jakobstad lördag och söndag 6–7 juli 2019. Program finns nu både på finska och svenska på SLT:s webbplats. Temat är ”Med tillförsikt mot framtiden”. Program på svenska är kyrkoherde Ingvar Adrianssons bibeltimme på lördagen om Ruths bok […]

Trefaldighetssöndagen sammanfattar Guds verk

Med Trefaldighetssöndagen har vi lämnat Herrens halvår, då vi fått lära oss hur Fadern utgav sin älskade Son som blev människa, hur Jesus gav sitt liv för oss och uppstod samt hur Anden väcker liv genom Ordet om Kristus. Dessa tre representerar våra tre stora högtider: jul, påsk och pingst. Trefaldighetssöndagen blir på sätt och vis en […]

Anden och Ordet

Med pingsten som vi nu ska fira når vi avslutningen av Herrens halvår, den period i kyrkans år då vi lyssnar till Guds välgärningar mot oss. Nu är det Den Helige Ande som anslår temat. Han är den mest osynlige av de tre personerna i gudomen. Han talar inte om sig själv, utan han förhärligar Kristus. […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 10

30.6.2019

Gudstjänst på 2 söndag efter trefaldighet i Lepplax bykyrka kl 10. HHN kl 9:30. Øyvind Edvardsen. Tema: Kallelsen till Guds rike.

Sommardagar på Pörkenäs

7.7.2019
09:00

SLT ordnar i samråd med S:t Johannes ev-luth församling sommardagar, CELC Finland, på lägerområdet Pörkenäs utanför Jakobstad 6–7 juli 2019. Vi ordnar ingen egen gudstjänst den söndagen utan deltar i gudstjänst på Pörkenäs kl 9.