Välkommen till gudstjänst och undervisning!
S:t Johannes församling vill sprida evangeliet till så många som möjligt. Därför kan du här följa direktsända och inspelade gudstjänster, bibelstudier och föredrag.

Bibelordet

"Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?" – "Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod." (Upp 7:14)

Senaste inspelningar