Välkommen till S:t Johannes! Vår webbplats har nyss flyttats och kan ha brister. Rapporta gärna problem!

Senaste inlägg

Sackeus och Jesus

En av de personer i Bibeln som de flesta barn känner till och gärna hör om är tullindrivaren Sackeus (grekisk skrivning Sackaios). Kanske det är för att han är kort och måste göra som barn för att få se Jesus: klättra upp i ett träd. För dem som kände honom måste det ha verkat rent […]

Logos förlags böcker

Logos förlag, som övertogs från Föreningen Logos i Österbotten i oktober 2016, har utgett flera böcker både före denna tidpunkt och efteråt. Dessutom har Logos förlag köpt in hela restupplagan av Hoppets bekännelse från SLEF-media. Med tårar i våra ögon är den senast utgivna boken, som fått mycket positiv respons. Den kostar endast 5 € […]

Nytt webbhotell

Vår domän sanktjohannes.info har flyttats och därmed också webbplatsen till ett nytt webbhotell. Flyttningen skedde tisdagen den 9 januari 2018 och arbetet med rekonstruktion och förbättringar fortsätter några dagar. Vi beklagar störningarna.

Kristi uppenbarelse och dopet

Trettondagen brukar anses som julhögtidens avslutning, vilket utåt syns i att många städar undan julgranar och julbelysning. Från början var den ett minne av att Jesus döptes av Johannes vid Jordan och därmed uppenbarades för världen. Därför kallas dagen också Epifania = Kristi uppenbarelses dag. Det finns en gammal tradition att Jesus blev döpt på den […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax

21.1.2018
12:00

Gudstjänst på 3 söndag efter trettondag i Lepplax bykyrka kl 12. Øyvind Edvardsen. Tema: Jesus skapar tro.

Gudstjänst i Vasa inställd

21.1.2018

Gudstjänsten i Vasa tredje söndagen efter trettondag måste inställas p g a sjukdom. Nästa gudstjänst i Vasa är på Kyndelsmässodagen 4.2 kl 11.

Gudstjänst och söndagsskola i Lepplax

28.1.2018
12:00

Gudstjänst på Septuagesima i Lepplax bykyrka kl 12. Söndagsskola under predikan. HHN efter gudstjänsten. David Åkerlund. Tema: Guds oförskyllda nåd.

Gudstjänst och söndagsskola i Lepplax

11.2.2018
12:00

Gudstjänst på Fastlagssöndagen i Lepplax bykyrka kl 12. Söndagsskola under predikan. HHN efter gudstjänsten. Øyvind Edvardsen. Tema: Guds kärleks offerväg.