Välkommen till gudstjänst och undervisning!
S:t Johannes församling vill sprida evangeliet till så många som möjligt. Därför kan du här följa direktsända och inspelade gudstjänster, bibelstudier och föredrag.

Bibelordet

Nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. (1 Kor 15:20)

Senaste inspelningar

Lutherska bekännelsebrevet