Välkommen till S:t Johannes! Vi firar åter gudstjänster enligt vanlig ordning i Lepplax bykyrka och i Settlementcentrum i Vasa.

Senaste inlägg

Se dig i spegeln!

Några män hade hittat en möjlighet att pröva om Jesus var en riktig jude, en som brydde sig om den rättfärdighet som Mose lag föreskrev. De hade tagit en kvinna på bar gärning när hon bedrev otukt. Mannen lät de gå, det var kvinnan som de nu skulle använda för att pröva Jesus. Men Jesus […]

Förlorad men återfunnen

De avslutande orden i söndagens evangelietext beskriver temat för den tredje söndagen efter Trefaldighet (den fjärde efter pingst): Guds förekommande nåd. Vilket härligt ämne! Under denna tid i kyrkoåret, som till stor del handlar om hur vi fostras som Jesu lärjungar, påminns vi åter om var själva startpunkten finns: inte hos oss, utan i Guds stora […]

Ljusets och Skaparens lov

”Jag vill tacka livet som gett mig så mycket”, sjunger en känd finsk artist. Vem är Livet? Varför skulle vi tacka livet? Är det månne slumpen som under årmiljardernas lopp lett fram till att jag är en människa, som kan njuta av naturens skönhet och den härliga midsommartidens ljus? Nej, det är inte Livet och […]

Girighet och verklig rikedom

Efter pingsten och trefaldighetssöndagen har vi nu kommit in i den tid som vi kunde beskriva som växandets tid för oss kristna. För oss nordbor stämmer den fysiska årstiden, med den härliga, grönskande naturen, perfekt in i kyrkoårets tema. Den Helige Ande är sänd för att påminna oss om allt det som Jesus gjort för […]

Bibelordet

Det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, Herre, förlåt! (Dan 9:18f)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax

19.7.2020

Den sjätte söndagen efter Trefaldighet firas med en gudstjänst i Lepplax, David Åkerlund. Klockslag och plats är öppen.

Friluftsgudstjänst i Rangsby, Närpes kl 13

26.7.2020
13:00

I stället för gudstjänst i Vasa på Kristi förklarings dag 26.7 hålls en friluftsgudstjänst vid grillkåtan i Rangsby, Närpes, kl 13.00. Ola Österbacka. Vi startar från Vasa kl 11.15. Kontakta Ola Österbacka för synkronisering av transport. Samling hos Wikströms, Norrnäsvägen 445, kl 12.30, därifrån vi antingen promenerar (en dryg kilometer längs en väg/stig) eller kör […]