Välkommen till S:t Johannes! Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Kvinnans son kämpar mot mörkrets makter

Marie bebådelsedag infaller nio månader före jul. Det är en stor högtid, då vi firar att Gud blev människa. Vi firar att Gud stiger ner till jorden i en människas gestalt, lik en syndig människa. Notera att detta sker vid avlelsen av den Helige Ande. Det är då inkarnationen sker, inte först på julnatten. Redan […]

Smulor från det rika bordet

Den här söndagen, den andra söndagen i fastan, har temat Den kämpande tron. I evangelietexten berättas hur en hednisk kvinna ropar till Jesus om hjälp. Hennes dotter är svårt besatt. Ingen tycks kunna hjälpa. Men hon har hört om Jesus och hur han botar alla. Och nu har han kommit till hennes by. Hon måste gripa […]

Försåtliga frestelser

Vi är nu inne i den knappt sju veckor långa fastetiden (40 fastedagar och sex söndagar). Den första söndagen i fastan berättar om hur djävulen försöker fresta Jesus efter att han fastat under 40 dagar och fysiskt var ytterst svag. Djävulen vet den bästa tiden att sätta in sina försåtliga frestelser. Temat Jesu seger över frestelserna utgör en […]

Upp till Jerusalem!

”Se, vi går upp till Jerusalem.” Det är fastlagssöndagens budskap i koncentrat. Vi står i beråd att inleda fastetiden, eller påskfastan, som inleds på Askonsdagen. Men först firar vi den tredje av förfastans söndagar, som i sin tur är den första av tre särskilda övergångsdagar, sedan gammalt kallade fastlagen. De ingår alltså inte i fastetiden. […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 13

24.3.2019

Gudstjänst på Marie bebådelsedag i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. David Åkerlund. Tema: Herrens tjänarinna.

Bibeldag i Lepplax

30.3.2019
13.00–19.00

Vårens bibelhelg infaller 30–31 mars. Lördag 30 mars hålls tre föredrag och en sångstund i Lepplax bykyrka kring huvudtemat Det heliga dopets sakrament. På söndagen firar vi gudstjänst i Vasa, Settlementcentrum, och efteråt håller församlingen årsmöte.

Midfastosöndagens gudstjänst i Vasa

31.3.2019
11.00

Gudstjänst i Vasa på midfastosöndagen 31 mars kl 11 i Settlementcentrum, Øyvind Edvardsen. Tema: Livets bröd. Efteråt pizzalunch och församlingens årsmöte. Obs. att sommartiden inleds och vi flyttar klockorna en timme framåt.

Gudstjänst i Vasa kl 11

7.4.2019
11:00

Gudstjänst på passionssöndagen, femte söndagen i fastan, i Settlementcentrum kl 11. Ola Österbacka. Tema: Den förkastade Medlaren.