Välkommen till S:t Johannes! Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Den kristna enheten

Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet. Så förmanar aposteln Paulus oss, Kristi kyrka, i Ef 4:3, som enligt vår församlings ordning är episteltexten för 21:a söndagen efter Trefaldighet. Olov Hartman såg hur långt det här är från situationen i den organisation som man vanligen menar med kyrkan: ”Med undran och med löje […]

Låt ingen skrämma er!

När mörkret tätnar i våra nordiska länder går våra tankar mot himlen. I morgon firar vi Alla helgons dag, då vi minns våra bortgångna kära. På söndagen efter allhelgona har vi i vår bibelkalender numera temat De yttersta tingen. De händelser som Jesus förutsäger innan han kommer tillbaka kan kännas skrämmande. Så är det också […]

Inspelningar från bibelhelgen Den kristna familjen

Under bibelhelgen 26–27 oktober 2019 höll pastor Luke Wolfgramm från Novosibirsk en serie lektioner med temat Bygg ditt hus på Klippan! Alla föredrag finns inspelade och kan också läsas som text. Gruppsamtal och sammandrag av dessa spelades inte in. Den första dagen hölls i Lepplax bykyrka och den andra i Vasa, Settlementcentrum. Bibelhelgen inleddes med […]

Från slaveri till frihet

Vi firar reformationsdagen sista söndagen i oktober till minne av att den lutherska reformationen fick sitt startskott med de 95 teserna på slottskyrkodörren i Wittenberg den 31 oktober 1517. Temat är Sanningen ska göra er fria. Orden är hämtade ur evangelietexten, som finns i Joh 8:31–36 och berättar om ett samtal som Jesus hade med judarna. Där […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst på söndag före domsöndagen

17.11.2019
11:30

Tvåspråkig gudstjänst i Vasa, Settlementcentrum, Villag, 1 på söndagen före domsöndagen, Juhani Viitala, SLT. Predikan (på svenska): Ola Österbacka. HHN efter gudstjänsten. Tema: Vaka! OBS tiden!

Gudstjänst i Lepplax kl 13

24.11.2019

Gudstjänst på Domsöndagen i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. David Åkerlund. Tema: Yttersta domen.

Gudstjänst på domsöndagen i Vasa

24.11.2019
11:00

Gudstjänst i Settlementcentrum, Villag. 1 Vasa, på domsöndagen 24.11 kl 11.00. Ola Österbacka. Tema: Yttersta domen.

Gudstjänst i Lepplax kl 13

1.12.2019

Gudstjänst på 1 söndagen i advent i Lepplax bykyrka kl 13. HHN 12:15. Øyvind Edvardsen. Tema: Se, din konung kommer.