Välkommen till S:t Johannes! Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Ordets söndag

”Vi måste föra Ordet ut från folk till folk till tidens slut.” Så lyder missionsbefallningen enligt en andlig sång av Arvid Hydén (Sionsharan 78, Lova Herren 226). Sången börjar med förmaningen att vi inte ska skämmas för Herrens ord, för dess kraft är Guds och inte vår. Tyvärr är det så i våra dagar att många […]

Nådelön

Septuagesimasöndagens tema är Guds oförskyllda nåd, eller med modernare ord Guds oförtjänta nåd. Utan förskyllan får syndare nåd och förlåtelse, hette det tidigare i en känd sång. Detta härliga tema utgör ingången till förfastan. Det är nu nio veckor till påsk. Vi har avslutat julkretsen och riktar vår blick mot Golgatavandringen, som sedan utmynnar i […]

Den Evige uppenbarar sig

Kyndelsmässodagens tema är Guds uppenbarelse i Kristus. I andra årgångens evangelium från Joh 1:16–18 läser vi att den Enfödde, som själv är Gud, har gjort Gud känd. Den Enfödde är ett ovanligt namn på Jesus. Han är verkligen ovanlig, ja helt unik. Han är Gud och människa i samma person. Kyndelsmässodagen firas till minne av […]

Kom och hör!

I evangelietexten för tredje söndagen efter trettondagen berättas om den samariska kvinnan som vi gjorde bekantskap med redan förra söndagen (Joh 4). Hon lämnade sin vattenkruka och gick in till Sykar och inbjöd folket att komma och lyssna till Jesus: Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 13

23.2.2020

Gudstjänst på Fastlagssöndagen i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. David Åkerlund. Tema: Guds kärleks offerväg.

Gudstjänst i Vasa kl 11

23.2.2020
11:00

Gudstjänst på fastlagssöndagen 23.2 kl 11.00 i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa. Ola Österbacka.

Gudstjänst i Vasa kl 11

1.3.2020
11:00

Gudstjänst på första söndagen i fastan 1.3 kl 11.00 i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa. Ola Österbacka. Tema: Jesu seger över frestelserna.

Gudstjänst i Lepplax kl 13

1.3.2020

Gudstjänst på första söndagen i fastan i Lepplax bykyrka kl 13. Øyvind Edvardsen. Tema: Jesu seger över frestelserna

Gudstjänst i Lepplax 13

8.3.2020

Gudstjänst på andra söndagen i fastan i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. Øyvind Edvardsen. Tema: Den kämpande tron