Välkommen till S:t Johannes! Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Tänk om du hade förstått!

Jesus sörjer. Han rider in till Jerusalem på ett åsneföl för sitt sista offentliga uppdrag: att lida och dö under översteprästerna och Pilatus. När han ser ut över staden brister han i gråt. Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid!  Tänk om världen förstod var den sanna friden finns! […]

Troget förvaltarskap

Goda förvaltare av Guds nåd är temat för inkommande söndag, den nionde efter Trefaldighet (tionde efter pingst). Utifrån episteltexten i 1 Pet 4 kunde vi också lägga in ordet mångfaldig. I första hand tänker vi på det särskilda förvaltarskapet som församlingens kallade tjänare utför i många olika former. Men varje kristen är kallad att utföra en förvaltning av Guds […]

En glimt av det himmelska

Ibland ges möjlighet åt människor att få se in i den himmelska världen. Mose bad en gång att han skulle få se Guds härlighet. Han fick inte se Gud i ansiktet, men han fick se honom på ryggen. Söndagens evangelietext berättar om ett tillfälle när han verkligen fick möta Gud ansikte mot ansikte. Han fick […]

Kärlekens källa och drivkraft

Den sjätte söndagen efter Trefaldighet (sjunde efter pingst) har temat Kärlekens lag. Evangelietexterna för alla tre årgångar är hämtade från Jesu bergspredikan, där Jesus skärper kraven på inträdet till himlen så att det blir klart att det är omöjligt för människor. Första årgångens text, som vi använder i år, börjar så här negativt (Matt 5:20): Om inte er […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 18

25.8.2019

Gudstjänst på tionde söndagen efter trefaldighet i Lepplax bykyrka kl 18. HHN 17:30. David Åkerlund. Tema: Besökelsetider. OBS tiden!

Gudstjänst i Vasa kl 11

1.9.2019
11:00

Gudstjänst i Vasa, Settlementcentrum, Villagatan 1, på elfte söndagen efter Trefaldighet kl 11. Tema: Självprövning. Ola Österbacka.