Välkommen till gudstjänst och undervisning!
S:t Johannes församling vill sprida evangeliet till så många som möjligt. Därför kan du här följa direktsända och inspelade gudstjänster, bibelstudier och föredrag.

Bibelordet

När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. (Apg 1:8)

Senaste inspelningar

Lutherska bekännelsebrevet