Välkommen till S:t Johannes! Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Vingårdsmännens lön

Den kommande söndagen bär ett gammalt latinskt namn: Septuagesima. Vi har drygt två veckor tills fastetiden inleds på askonsdagen (i år den 6 mars) och den här tiden kallas förfastan. I vår tradition är den liturgiska färgen ännu grön, medan man i många andra kyrkor har blå eller lila färg redan under förfastan. Söndagens namn betyder den […]

Sådd och skörd

Eftersom påsken infaller sent i år hinner vi med en femte söndag efter trettondagen innan förfastan inleds nästa söndag. Den första årgångens evangelietext är från Matt 13:24–30, liknelsen om ogräset och vetet. Här betonar Jesus att det inte är vår sak att räkna in frukten. Det som han sår ut genom Ordet kommer att tvingas […]

Guds uppenbarelse i Kristus

Kyndelsmässodagen firas till minne av att det lilla Jesusbarnet bars fram i templet 40 dagar efter hans födelse. Själva namnet kommer av det gamla namnet kyndel, som betyder ljus eller bloss. Ordet finns också i engelskan (candle) och finskan (kynttilä). Det är en gammal tradition att fira dagen som ljusmässa och i delar av kristenheten talar man om […]

Trosvittnen

Den tredje söndagen efter trettondagen har temat Jesus skapar tro. I evangelietexten (Matt 8:1–13) möter vi två bekännare. De är båda sådana som inte är accepterade av det judiska samhället. Den spetälske är ställd utanför rent fysiskt genom sin smittsamma och fruktade sjukdom och den andre är utanför på grund av sin härkomst. Den spetälske mannen uttrycker sin […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 13

24.2.2019

Gudstjänst på Sexagesima i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. David Åkerlund. Tema: Guds ord.

Gudstjänst i Lepplax kl 13

10.3.2019

Gudstjänst på 1 söndag i fastan i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. Øyvind Edvardsen. Tema: Jesu seger över frestelserna.

Gudstjänst i Lepplax kl 13

17.3.2019

Gudstjänst på 2 söndag i fastan i Lepplax bykyrka kl 13. Øyvind Edvardsen. Tema: Den kämpande tron.