Välkommen till S:t Johannes!
Du hittar information om vår verksamhet i vår webbkalender.
Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar – nu också från bibelhelgen!

Senaste inlägg

Av nåd är ni frälsta!

Den tredje söndagen efter Trefaldighet har temat Guds förekommande nåd. Temat understryker att det inte är vi som gjort början till vår frälsning. Det är inte heller vi som gjort beslutet, eller tagit det sista och avgörande steget. Det var Gud som gjorde det! Episteltexten, Ef 2:1–10, framställer den här sanningen på ett klargörande sätt. Den […]

Kallelsen till Guds rike

Den andra söndagen efter Trefaldighet (den tredje efter pingst) berättar om hur Gud kallar oss till sitt rike och hur vi människor svarar på kallelsen. Temat anslås i första årgångens evangelietext där Jesus berättar liknelsen om kallelsen till bröllopet. Den innevarande texten för tredje årgången från Luk 9:51–62 (vi har behållit den längre texten från den […]

Den eviga skatten – och den förgängliga

Den gröna tiden i kyrkoåret inleds med att jämföra de andliga skatterna, som Gud har försett oss med och berättat om under det gångna halvåret, med de förgängliga skatterna som en dag ska förgås. Det som många människor sätter högst är pengar och andra ägodelar. I evangelietexten (Matt 16:24–27) låter Jesus oss veta vad som blir […]

Trefaldighetssöndagen: den dolde Guden

Med Trefaldighetssöndagen går vi över från Herrens halvår till Kyrkans halvår. Nu lär Fadern, Sonen och Den Helige Ande sin kyrka att förhärliga honom och vittna om vad Jesus har gjort för oss i våra liv. Den här söndagen står vi inför det stora mysteriet: att Gud är en och samtidigt tre personer. Vi står […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 18

24.6.2018

Gudstjänst på Skapelsens söndag i Lepplax bykyrka kl 18. Söndagsskola under predikan. David Åkerlund. Tema: Skapelsen.

Gudstjänst i Vasa på Apostladagen

1.7.2018
11:00

Gudstjänst i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa, på Apostladagen kl 11. Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Kyrkkaffe. HHN 10.15.

CELC Finland – SLT:s sommardagar

7.7.2018 – 8.7.2018

Vår finska systerkyrka SLT (Lutherska bekännelsekyrkan i Finland) håller sommarläger på lägergården Pörkenäs utanför Jakobstad 7–8.7. Tema: Tjäna varandra i kärlek (Gal 5:13). Gästtalare från WELS: prof. Keith Wessel. Program: Lördag 7.7 12.00 Lunch 13.30 Änkornas tjänst: Kyrkan och kärlekstjänsten i Nya testamentet 15.00 Kaffe 15.30 Änkornas tjänst: Kvinnorna och deras uppgifter i det tidiga […]