Välkommen till S:t Johannes!
Du hittar information om vår verksamhet i vår webbkalender.
Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar – nu också från bibelhelgen!

Senaste inlägg

Den Helige Ande har kommit

Vi står inför den tredje stora helgen innan vi lämnar kyrkans festliga halvår. Nu är färgen röd: Andens färg. Helgen präglas av den tredje personen i gudomen, men det är inte han som är i fokus. Det är Jesu verk som Anden vittnar om. När Jesus talar till sina lärjungar den sista kvällen innan hans […]

Den utlovade Hjälparen

Våren som var sen i år övergick plötsligt till den skönaste sommar för några dagar. Vi fylls av glädje över allt det underbara som Gud låter strömma över oss i naturen. Det som var dött spirar upp till nytt liv. Det är en härlig bild av hur Anden verkar nytt liv i människor som av […]

Inspelningar från bibelhelgen

Alla inspelningar från bibelhelgen 5–6 maj 2018 finns nu tillgängliga. I de flesta fall finns både ljudfiler (mp3) och video, några av dessa kombinerade med presentation. Øyvind Edvardsen: predikan över 1 Joh 1:5–2:2 (video, mp3) Øyvind Edvardsen: Bikten, avlösningen och det kristna livet (video, mp3) Hans Ahlskog: Den kristne och Mose (video, ljud, presentation som […]

Bönsöndag

Den femte söndagen efter påsk har traditionellt bönen som tema. Bönen är ett svar på Guds nådeshandlande med oss, som vi upplevt så rikt under de senaste veckorna. Under påsktiden har vi mött den Uppståndne, följt honom när han uppmuntrat sina lärjungar och när han förberett dem inför deras kommande verksamhet under ledning av Den […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 18

27.5.2018

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen i Lepplax bykyrka kl 18. Söndagsskola under predikan. David Åkerlund. Tema: Den dolde Guden.

Gudstjänst i Vasa 1 s efter Trefaldighet

3.6.2018
11:00

Gudstjänst med temat Förgängliga och oförgängliga skatter i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa, 3.6 kl 11.00. Ola Österbacka. Kyrkkaffe. HHN 10.15.

Gudstjänst i Lepplax kl 18

10.6.2018

Gudstjänst på 2 söndag efter trefaldighet i Lepplax bykyrka kl 18. Söndagsskola under predikan. Øyvind Edvardsen. Tema: Kallelsen till Guds rike.

Gudstjänst i Lepplax kl 18

17.6.2018

Gudstjänst på 3 söndag efter trefaldighet i Lepplax bykyrka kl 18. Øyvind Edvardsen. Tema: Guds förekommande nåd.

Gudstjänst i Vasa 3 e Trefaldighet

17.6.2018
11:00

Gudstjänst på tredje söndagen efter Trefaldighet i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa. Ola Österbacka. Tema: Guds förekommande nåd.