Välkommen till S:t Johannes! Följ våra direktsända gudstjänster och lyssna till inspelningar!

Senaste inlägg

Frihet och längtan

Vi firar idag Finlands självständighet. För 102 år sedan antogs senatens självständighetsförklaring av lantdagen. Men det var ingen självklarhet att övriga länder skulle acceptera den. Det var ingen självklarhet att vi skulle få en frihet och inte ett skräckvälde som det blev österut. Sedan har det funnits många allvarliga hot mot vårt lands frihet. För […]

Ett nytt kyrkoår

Det är en gammal kyrklig tradition att det nya kyrkoåret inleds med Advent, beredelsen för vår Frälsares ankomst. Adventstiden är, med undantag för den festliga första söndagen, en botgöringstid. Under advent bereder vi oss för Jesu ankomst som människa i tiden, men vi tänker också på hans andra ankomst. Domsöndagstiden och adventsveckorna ligger nära varandra […]

De två folkhoparna

Inkommande söndag, domsöndagen, talar om den stora räkenskapsdagen då Jesus ska dela in alla människor i två hopar. Den ena hopen ställer han på sin högra sida och inbjuder dem till den härliga gemenskapen i Guds rike, det som har tillretts åt dem från världens begynnelse. Den andra hopen står till vänster och döms att […]

Dagen före

Vi firar många ”dagen före”. Vanligen talar vi om ”afton”, som julafton, nyårsafton, midsommarafton. En del av dessa dagar har blivit viktigare än själva festdagen. Många av våra helgdagar i kyrkoåret bär namnet ”dagen efter”, som de flesta söndagar i trefaldighetstiden och söndagarna efter trettondag och påsk. Men den söndag vi nu står i beråd att […]

Bibelordet

Detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. (1 Joh 5:11)

Kommande verksamhet

Gudstjänst i Lepplax kl 13

8.12.2019

Gudstjänst på 2 söndagen i advent i Lepplax bykyrka kl 13. David Åkerlund, liturg. Øyvind Edvardsen, predikant. Tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse.

Tvåspråkig gudstjänst i Vasa kl 11.30

15.12.2019
11:30

Tredje söndagen i advent firar vi tvåspråkig gudstjänst tillsammans med SLT i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa. Liturgi: Ola Österbacka. Predikan: Juhani Viitala (på finska, tolkning till svenska: Ola Österbacka). Direktsändning. Tema: Herrens vägröjare. Kyrkkaffe. HHN efteråt.

Gudstjänst i Lepplax kl 13

22.12.2019

Gudstjänst på 4 söndagen i advent i Lepplax bykyrka kl 13. HHN kl 12:15. David Åkerlund. Tema: Herren är nära.

Julgudstjänst kl 11 i Vasa

25.12.2019
11:00

På juldagen firar vi att Gud blev människa i vår julgudstjänst kl 11 i Settlementcentrum, Villag. 1, Vasa. Ola Österbacka.