Bloggar

110 av 228 objekt

Vår nya webbplats ger möjlighet att lägga in egna blogginlägg. Du hittar de fyra vanligaste kategorierna som undermenyer under menyn Bloggar: Inför helgenAdmin-info, Verksamhetsinformation och Andakter. Inlägg om kommande verksamhet läggs in under Kommande verksamhet nere till vänster på hemsidan. Se information i ett särskilt inlägg.

Vi samlar dessutom predikningar som text i bloggen Forum Johanneum. Äldre predikningar från vår gamla webbplats strävar vi efter hand att lägga in under Inspelningar och kan hittas från arkivet under resp. år och månad.

Andra bloggar som vi rekommenderar:

Den goda delen

av Ola Österbacka

Temat för den femtonde söndagen efter Trefaldighet är hämtat från evangelietexten i Luk 10, där Jesus är gäst hos syskonen Marta, Maria och Lasarus i Betania. Marta är upptagen med betjäningen. Det är säkerligen en hel del folk på plats förutom Jesus och de tolv lärjungarna. Men Maria lyssnar ivrigt på Jesu undervisning. Marta ber Jesus uppmärksamma […]

Tacksamhet

av Ola Österbacka

Åkrarna har gulnat av höstens skörd och tröskorna samlar in skörden. Äppelträden bär sina frukter, fast grenarna på sina håll är mindre dignande än vanligt. Gud sänder sin välsignelse rent konkret till oss. Han är den som ger växten. Det finns skäl att vara tacksam. Men ännu större skäl till tacksamhet – och det gäller också dem […]

Vår nästa

av Ola Österbacka

Söndagarna i Trefaldighetstiden har en logisk följd av teman. Efter att vi under de senaste söndagarna prövat oss själva och våra ord ställs vi inför frågan hur vi beter oss mot våra medmänniskor. Hur är det med vår kärlek till dem? Varför skulle vi älska dem? Episteltexten från 1 Joh 4 ställer allt i den rätta […]

Våra ord

av Ola Österbacka

I raden av söndagar som talar till oss allvarligt och rannsakande står vi nu inför den tolfte söndagen efter Trefaldighet med temat ”Våra ord”. I evangelietexten (Matt 12:33–37) skräder Jesus inte sina ord när han beskriver sina åhörare: Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det […]

Självprövning

av Ola Österbacka

Under många av söndagarna i Trefaldighetstiden möts vi av Guds lag, som talar om vårt ansvar och lydnad inför Guds bud. Lagen är en viktig del av Guds ord. I den lutherska trosläran brukar vi säga att lagen talar om oss och vad vi ska göra, medan evangelium talar om Gud och vad han har […]

Besökelsetider

av Ola Österbacka

Ett oväntat besök av en kär vän kan vara mycket välkommet och upplivande. Det kan också hända att ett besök kan uppfattas som en inspektion och kännas allt annat än trevligt. Hur skulle du känna det om Jesus knackar på din dörr och ber att få komma in? Blir du glad, eller skulle du skynda […]

Goda förvaltare av Guds nåd

av Ola Österbacka

I texterna på nionde söndagen efter Trefaldighet påminns vi om att vi alla har ett ansvar som förvaltare. Detta ansvar gäller våra jordiska gåvor, men framför allt gäller det förvaltningen av Guds nåds evangelium. Evangelietexten i vår gudstjänst är från Matt 10:16–22 och ingår i det instruktionstal som Jesus höll när han sände ut sina tolv […]

Trång port och smal väg

av Ola Österbacka

Efter att ha mött Kristi härlighet förra söndagen möter vi nu vardagen i det kristna livet med dess oro och faror. Så var det också när Jesus och de tre lärjungarna kom ner från förklaringsberget. De mötte en sjuk pojke som de andra lärjungarna förgäves hade försökt bota och Jesus förundrade sig över deras otro. […]

Kristi förklarings dag

av Ola Österbacka

Raden av gröna söndagar bryts nu av en festdag, då vi firar Kristi förklarings dag, den sjunde söndagen efter Trefaldighet. Benämningen kommer av ett gammalt ord som betecknar ljus, glans, och kan kanske i dag närmast ersättas med härlighet. Mitt i sin förnedring med fattigdom, sorg, trötthet och lidande visar Jesus glimtvis sin gudomliga härlighet. I Skriften […]