Gudstjänst på tredje söndagen i advent i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa. Ola Österbacka.