Gudstjänst på tacksägelsedagen i Vasa, Settlementcentrum, Villagatan 1. Ola Österbacka. HHN 10.15.