Lutherros

S:t Johannes
Evangelisk-Lutherska Församling

Vasa och Pedersöre, Finland
Grundad 1.8.2008.

Vi har tagit i bruk ny webbteknik för vår sajt som nu nås på vår vanliga adress: http://sanktjohannes.info. Den tillfälliga adressen http://sanktjohannes.wordpress.com och de här sidorna uppdateras inte längre. Vi ber om överseende med att de nya sidorna ännu kan innehålla buggar. (17.1.2013)


stj-intro

Följ våra direkt-sändningar
- senaste inspelning

Ingångssida

Om församlingen
Församlingsordning
Bilaga: lärogrund
Tillkomsthistoria
Stadgar

Verksamhet
Mission

Kalender

Forum Johanneum
(blogg)

Predikningar
- äldre blogg
- direktsändning
- bibelstudier
föredrag
videoarkiv

Frågor och svar

Länkar

Om Lutherrosen

facebook

Församlingen är en fristående församling och bildades den 1 augusti 2008. Sedan 8.9.2011 är den registrerad som förening. Grundläggningsdokument finns här:

Gudstjänstverksamhet hålls på två orter: I Vasa hyrs Föreningen Logos verksamhetsutrymme Biblion, och i Pedersöre hålls gudstjänster från juni 2011 i Lepplax bykyrka (se Google-karta).

Bibelstudier hålls varannan torsdag kl 19 i Biblion, och sänds också över nätet. Läs mera här och ta del av bilagor. För närvarande ägnar vi oss åt Första Moseboken.

Gudstjänsterna i Vasa och Pedersöre sänds direkt över Internet och arkiveras både som video och mp3. Se närmare på stjdirekt-sidan. Lämna förbönsämnen via ett webbformulär.

För kommande gudstjänster, se program på verksamhetssidan och webbkalendern. Annonsering sker normalt i Kyrkpressen, Psalmer och texter för aktuell gudstjänst.

Aktuella inspelningar:

  • Bibelhelg i Lepplax och Vasa 20-21.10. Tema: Det borgerliga och det kristna ledarskapet. Medverkande: Øyvind Edvardsen, Hans Ahlskog och Ola Österbacka.
  • Ordets ämbete i debatt mellan Missouri- och Wisconsinsynoderna, Biblion 23.9 kl 13-16. Föredrag av pastor John Vogt (engelska, tolkning till finska), arr. Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko. Videoinspelningar:
  • Mission i Östeuropa 19.9 kl 19 i Lepplax bykyrka (John Vogt, tolkning till svenska). Inspelning finns här.

NYTT: bloggen Forum Johanneum.

Sedan församlingen grundades har lärosamtal hållits med kyrkor och församlingar i syfte att konstatera enhet i tro, lära och bekännelse. Den 16 augusti 2009 bekräftades läroenhet med Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko (Lutherska Bekännelsekyrkan i Finland), vilket innebär gemenskap även med den Konfessionella Evangelisk-Lutherska Konferensen (KELK), som har 23 medlemskyrkor i alla världsdelar. Församlingen stöder en församling i Dunavtsi, Bulgarien.

För information, kontakta

  • ordförande David Åkerlund, mobiltfn 050 308 3629 (från utlandet +358 50 308 3629)
  • församlingens föreståndare Ola Österbacka, mobiltfn 050 339 6383 (+358 50 339 6383)
  • kantor och lärare Hans Ahlskog, mobiltfn 050 383 1995 (+358 50 383 1995)

Bank: Svenska Handelsbanken, 313110-206007
BIC/SWIFT: HANDFIHH; IBAN: FI18 3131 1000 2060 07
Ange referensnummer för inbetalningar: 1009 medlemsgåvor, 2008 verksamhetsbidrag, 3007 diakoni, 4006 mission.


[ ] Uppdaterad