Gudstjänster hålls på två orter: I Vasa i Settlementcentrums lokal på Villagatan 1, och i Pedersöre i Lepplax bykyrka.

Bibelstudier hålls normalt varannan torsdag kväll i Rangsby. Se även händelsekalendern.

Se information om våra direktsändningar samt gudstjänstordning.