Kommande händelser

110 av 11 objekt

Här finns en lista på alla de kommande händelser som är planerade. Inspelningar från tidigare händelser.

Familjegudstjänst i Vasa 1.10

1.10.2017 11:00

Mikaelidagens gudstjänst hålls undantagsvis i Vakri (den kristna skolan), Smedsbyvägen 4, Vasa kl 11.00 (ingång från baksidan, kör från Kvarngatan vid Lidls infart till Grossistgatan och parkera vid Magasinsgatan eller på stora parkeringsplatsen). Efteråt kyrkkaffe och bildföredrag från Kina av Karin Hokkanen.

Händelsedetaljer

Reformationsjubileum i Lepplax kl 10

28.10.2017 10:00

Reformationens 500-årsjubileum markeras i Lepplax bykyrka. 10:00 Gudstjänst i gammal stil – David Åkerlund 11:15 Föredrag, Rättfärdiggörelsen och nådemedlen – Øyvind Edvardsen 12:15 Lunch 13:15 Samtal och sång 14:00 Föredrag, Luthers bibelsyn – Hans Ahlskog 15:00 Kaffepaus 15:45 Föredrag, Reformationen under hot. Tiden efter Luther – Ola Österbacka

Händelsedetaljer