logos_forlag_5

NYHETER FÖR REFORMATIONENS JUBILEUMSÅR:

Rättfärdiggörelsen genom tron – Luthers nyupptäckt av det villkorslösa evangeliet. Red: Seth Erlandsson. Pris: 15 €. För postning tillkommer 3,50 €. 
Boken presenterar kärnan i Martin Luthers reformatoriska upptäckt. Innehåller bl.a. den viktiga skriften Om en kristen människas frihet.

Utdrag ur boken som småskrift: Martin Luthers befriande upptäckt – det villkorslösa evangeliet.
En liten småskrift på 32 sidor med en koncentrerad framställning om den lutherska reformationens centrum.

Säljs via Biblicums webbutik. Där finns också närmare presentation av böckerna.

REKOMMENDERASMed tårar i våra ögon, 25 andakter för sörjande, 5 €.
Rabatt 20 % vid köp av minst 5 ex. Ladda ner de första sidorna som smakprov!


Från den 1 oktober 2016 är S:t Johannes ev-luth församling huvudman för Logos förlag. Som förlagets bankkontonummer gäller (IBAN) FI87 6601 0010 3580 91 (BIC: AABAFI22). Bokköp betalas helst med faktura. Övriga inbetalningar: ange referensnummer 13 och kontakta förlagsansvariga för ytterligare uppgifter.

Ansvarig för förlagsverksamheten är pastor Ola Österbacka. Biblicums Finlandsdepå fortsätter som en del av Logos förlag och erbjuder samtliga titlar som upptas i Biblicums webbutik. Böcker kommer att erbjudas till salu i begränsad utsträckning i samband med gudstjänster i Vasa och Lepplax. I övrigt sker beställning på ett av följande sätt inom Finland:

  1. Via e-post [mailto:ola.osterbacka/sätt in snabel-a/sanktjohannes.info], telefon 050 339 6383 eller brev [Ola Österbacka, Skolhusgatan 11 A 9, 65100 Vasa].
  2. Via Biblicums webbutik <http://forlag.biblicum.se>, där beställningar som har leveransadress i Finland överförs till oss för leverans och fakturering.

Eftersom vi kommer att krympa lagerhållningen och vill hålla låga fraktkostnader kan man behöva räkna med leveranstider på upp till några veckor. I brådskande fall försöker vi leverera önskad bok så snabbt som möjligt, men det kan då bli högre porto.

Böcker som avhämtas kan betalas med bankkort. Beställningar som expedieras per post faktureras. Till priset kommer postporto.

Ett urval av böcker från Logos förlag (säljs även via Biblicums webbutik, länken visar produktinfo för boken):

Länk till prislista för Biblicum-depån (uppdaterad 3.12.2016)