Tidningen Bibel och Bekännelse, som under en lång följd av år getts ut av Lutherska bekännelsekyrkan, kommer numera ut i en särskild ”Finlandsupplaga”. Efter att den sänts ut per post läggs den också ut här som pdf. Det tredje numret för den tredje årgången 2017 utkom i juli.

Från nr 4/2015 sänder vi tidningen gratis till några tiotal äldreboenden i Österbotten. Den som vill ge ett bidrag för tidningen kan ladda ner bankgiro med information.

1/2017

2/2017

3/2017

1/2016

2/2016

3/2016

3/2016

4/2016

4/2016

5/2016

1/2015

1/2015

2/2015

2/2015

3/2015

3/2015

4/2015

4/2015

5/2015

5/2015