Inspelningar från februari 2009

3 objekt

Gudstjänst fastlagssöndagen 22.2 2009

med

Fastlagssöndagen 22.2.2009, Biblion. Predikant: Oka Österacka. Text: Mark 10:32-45 (28:30)  32 De var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de tolv och talade om för dem vad som skulle hända honom: 33 […]

Sexagesima 14.2.2009, Jakobstad,

med

Gudstjänstpredikant: Ola Österbacka. Text: 2 Tim 3:14-4:5 (28:34) 14 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, 15 och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. […]

Gudstjänst Kyndelsmässodagen 8.2.2009, Biblion

med

Predikant: Ola Österbacka. Text: Jes 11:9-10 (30:18) 9 Ingen skall göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg, ty landet skall vara fullt av HERRENS kunskap, liksom vattnet täcker havet.10 Det skall ske på den dagen att hednafolken skall söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall […]