Inspelningar från mars 2009

2 objekt

Betyder detta något?

Femte söndagen i fastan J:stad och Vasa 29.3.2009 Passionssöndagen eller Lidandets söndag har som tema Den förkastade Medlaren. I dag ska vi stanna inför en av Gamla testamentets texter, från Klagovisorna 1:12. Betyder det ingenting för alla er som går vägen förbi? Ge akt på detta och se: Kan någon plåga vara lik den plåga som […]

Gudstjänst Andra söndagen i fastan 8.3.2009.

med

Andra söndagen i fastan. Predikant: Ola Österbacka. Text: Hebr 5:7-9 (25:46) 7 Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. 8 Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. […]