Inspelningar från maj 2009

3 objekt

Pingstdagen 31.5.2009

Predikan: Ola Österbacka. Text: Apg 2:36-42 (26:50). Tema: Den Helige Andes utgjutande. 36 Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad […]

Profeten Hesekiel

Predikan på Logos årsfest 21.5.2009, Ola Österbacka. Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (Matt 5:3) Vad har denna Jesu första saligprisning att göra med profeten Hesekiel? Guds dom över högmodet Den anger grundproblemet med judarna som Hesekiel riktade sig till. De trodde sig äga riket, för att de tillhörde det […]

Bönsöndagen 17.5.2009

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text:  Ps 40:2-6 (27:08) 1 För sångmästaren, en psalm av David. 2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. 3 Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. 4 […]