Inspelningar från augusti 2009

3 objekt

Predikan tolfte söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka: Text: Jer 1:4-10 (26:05). 4 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 5 ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” 6 Men jag svarade: ”O, Herre, HERRE! Jag förstår inte att tala, […]

Predikan tionde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka: Text: Hebr 3:12-19 (20:52). Tema: Besökelsetider. 12 Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. 13 Uppmuntra varandra i stället varje dag, så länge det heter i dag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. 14 […]

Predikan åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Matt 7:22-29 (27:26). Tema: Sanning och sken. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem […]