Inspelningar från februari 2010

4 objekt

Gudstjänst Andra söndagen i fastan 28.2.2010.

med

 Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Matt 15:21-28 (23:16) 21 Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. 22 Då kom en kanaaneisk kvinna* från dessa trakter och ropade: ”Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt.” 23 Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram […]

Gudstjänst Fastlagssöndagen 14.2.2010.

med

Gudstjänstpredikan:Ingvar Adriansson. Text: Joh 12:23-36 (32:05) 23 Jesus svarade: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. 24 Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. 25 Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar […]

Gudstjänst Kyndelsmässodagen 7.2.2010

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Luk 2:22-32 (27:12) 22 När tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Mose lag, förde de honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, 23 som det var befallt i Herrens lag: ”Varje förstfödd son som öppnar moderlivet skall räknas som helgad åt Herren.”* 24 De skulle […]