Inspelningar från mars 2010

2 objekt

Gudstjänst Palmsöndagen 28.3.2010,

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text; Jer 11:18-20 (26:22) 18 HERREN uppenbarade för mig och jag fick veta det, du lät mig se vad de hade för sig. 19 Själv var jag som ett oskyldigt lamm som leds bort för att slaktas. Jag visste inte att de tänkte ut onda planer mot mig: ”Låt oss fördärva trädet […]

Gudstjänst Tredje söndagen i fastan 7.3.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Sak 3:1-5 (27:45) 1 Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför HERRENS ängel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. 2 Men HERREN sade till Satan: ”HERREN skall straffa dig, Satan. Ja, HERREN skall straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då inte denne en […]