Inspelningar från maj 2010

3 objekt

Gudstjänst Pingstdagen 23.5.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Jer 31:31-34 (27:30) 31 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, 32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – […]

Gudstjänst Bönsöndagen 9.5.2010

med

Gudstjänst. Liturg: Ola Österbacka. Predikan: Peter Öman. Text: Joh 16:23-30. 23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att […]

Gudstjänst Fjärde söndagen efter påsk 2.5.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Joh 16:5-15(29:14) 5 Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? 6 Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. 7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om […]