Inspelningar från juni 2010

3 objekt

Midsommar, 27.6.2010

Fjärde söndagen efter Trefaldighet, 27.6.2010. Texter för midsommardagen. Predikan av Ola Österbacka. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Text: Luk 1:57–66, tema: Ljuset från ovan 57 För Elisabet var nu tiden inne då hon skulle föda, och hon födde en son. 58 När hennes grannar och släktingar fick […]

Andra söndagen efter Trefaldighet 13.6.2010

Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Text: Luk 14:16–24, tema: Kallelsen till Guds rike 16 Jesus sade: ”En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. 17 När tiden för festen var inne, skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu […]