Inspelningar från augusti 2010

3 objekt

Predikan tolfte söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Mark 7:31-37. Tema: Våra ord. 31 Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. 32 Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. 33 Då tog han honom […]

Predikan tionde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Luk 19:41-48 (25:00). Tema: Besökelsetider. 41 När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den 42 och sade: ”Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. 43 Ty det skall komma dagar över dig, […]

Predikan nionde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänstpredikan 1.8.2010: Ola Österbacka.  Text: Luk 16:1-9 (25:40). Tema: Goda förvaltare av Guds nåd. 1 Jesus sade också till sina lärjungar: ”Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne blev beskylld för att förskingra hans egendom. 2 Då kallade han honom till sig och sade: Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning […]