Inspelningar från september 2010

3 objekt

Predikan 17:e sönd. efter Trefaldighet, 26.9.2010

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Amos 5:21-24 (29:13). 21 Jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. 22 Ty om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer, finner jag ingen glädje i dem, era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se. 23 Tag bort ifrån mig dina sångers buller! […]

Gudstjänst Femtonde söndagen efter Trefaldighet,12.9.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Ola österbacka. Text: 1 Kung 17:8-16 (25:48) 8 Då kom HERRENS ord till Elia. Han sade: 9 ”Stig upp och gå till Sarefat, som hör till Sidon, och stanna där. Se, jag har befallt en änka där att ge dig att äta.” 10 Han steg upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten, […]

Gudstjänst Fjortonde söndagen efter Trefaldighet 5.9.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Luk 17:11-19 (24:50) 11 På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. 12 När han var på väg in i en by, kom tio spetälska män emot honom. De stannade på avstånd 13 och ropade: ”Jesus, Mästare, förbarma dig över oss!” 14 Då han fick se dem, sade han: […]