Inspelningar från oktober 2010

4 objekt

Gudstjänst Reformationsdagen 31.10.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Text: Joh 2:13-17(25:32) 13 Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. 14 I templet* fann han dem som sålde oxar, får och duvor, och sådana som satt där och växlade pengar. 15 Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog […]

Gudstjänst Tjugoförsta sönd. efter Trefaldighet 24.10.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Joh 4:46-53 (21:49) 46 Så kom han tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. 47 När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle […]

Gudstjänst Nittonde sönd. efter Trefaldighet 10.10.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: 4 Mos 21:4-9, (23:17) 4 De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. 5 Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade: ”Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi […]

Gudstjänst Mikaelidagen 3.10.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Matt 18:1-10 (23:54) 6 Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. 7 Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. 8 Om […]