Inspelningar från november 2010

3 objekt

Gudstjänst Första söndagen i advent, 28.11.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Ef 1:3-8 (22:31) 3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I […]

Gudstjänst Alla helgons dag 6.11.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Upp 7:9-17 (33:20) 9 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. 10 Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen tillhör vår […]