Inspelningar från december 2010

3 objekt

Gudstjänst Fjärde söndagen i advent, 19.12.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Joh 3:19-28 (25:19) 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som […]

Gudstjänst Tredje söndagen i advent, 12.12.2010.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Matt 11:11-19 11 Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre* i himmelriket är större än han. 12 Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. […]