Inspelningar från januari 2011

4 objekt

Gudstjänst Tredje sönd. efter Trettondagen 23.1.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Joh 4:27-30, 39-42 27 Just då kom hans lärjungar, och de blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. 28 Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket: 29 ”Kom och […]

Nyårsgudstjänst, 2.1.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Jos 24:1-2, 14-16 1 Josua samlade alla Israels stammar till Sikem. Han kallade till sig de äldste i Israel, dess huvudmän, domare och tillsyningsmän, och de trädde fram inför Gud. 2 Och Josua sade till allt folket: ”Så säger HERREN, Israels Gud: På andra sidan floden bodde era fäder i forna […]