Inspelningar från februari 2011

5 objekt

Gudstjänst Sexagesima 27.2.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Joh 4:31-38 31 Under tiden bad lärjungarna honom: ”Rabbi, ät.” 32 Men han sade till dem: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” 33 Lärjungarna sade till varandra: ”Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom?” 34 Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som […]

Gudstjänst Sjätte söndagen efter Trettondagen 13.2.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka.  Text: Joh 6:37-40 37 Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. 38 Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. 39 Och detta är hans vilja som […]

Bibelstudium, 1 Moseboken, 10.02 2011.

med

Bibelstudium med Ola Österbacka: Skapelseveckan del 1. Schematisk översikt, Genesis I. Inledning 1:1–2:3 II. Tio fortsatta historier (toledoth) 2:4–50:26 1. Himlens och jordens fortsatta historia, 2:4–4:26 2. Adams fortsatta historia, 5:1–6:8 3. Noas fortsatta historia, 6:9–9:29 4. Noas söners fortsatta historia, 10:1–11:9 5. Sems fortsatta historia, 11:10–26 6. Teras fortsatta historia, 11:27–25:11 7. Ismaels fortsatta historia, […]

Gudstjänst Kyndelsmässodagen 6.2.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Joh 1:16-18 Av hans fullhet har vi alla fått del: nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och nära Fadern, han har gjort honom känd.