Inspelningar från mars 2011

5 objekt

Gudstjänst på Marie bebådelsedagen 27.3.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Luk 1:39-45 39 Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd 40 och gick in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. 41 När Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv, och hon blev uppfylld av den helige Ande 42 och ropade med hög röst: […]

Gudstjänst Andra sönd. i fastan 20.3.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Egil Edvardsen. Text: Mark 9:14-32. 14 När de kom till de andra lärjungarna, såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. 15 Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. 16 Han frågade dem: ”Vad är det ni diskuterar om?” 17 […]

Bibelstudium, 1 Moseboken, 10.3 2011.

med

Bibelstudie med Ola Österbacka: 1 Mosebok 2. 1 Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. 2 På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. 3 Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, ty på den dagen vilade han från allt […]

Gudstjänst Fastlagssöndagen 6.3.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: 1 Tim 2:4-6  4 Gud som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. 5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe.