Inspelningar från april 2011

5 objekt

Gudstjänst Påskdagen 24.4.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Kol 3:1-4 1 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. 2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus […]

Gudstjänst Långfredagen 22.4.2011.

med

Gudstjänstprdikan: Hans Ahlskog. Text: Jes 53 1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. 3 Han var föraktad och övergiven av […]

Gudstjänst Femte söndagen i fastan 10.4.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Dan 6:13-22 13 Då sade de till kungen: ”Daniel, en av de judiska fångarna, har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud du har låtit utfärda utan förrättar sin bön tre gånger om dagen.” 14 När kungen hörde detta blev han mycket bedrövad och vinnlade sig om att rädda Daniel. […]

Gudstjänst Midfastosöndagen 3.4.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Joh 6:24-36 24 När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. 25 De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom: ”Rabbi, när kom du hit?” 26 Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger […]