Inspelningar från maj 2011

4 objekt

Gudstjänst Andra söndagen efter påsk 8.5.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Mark 6:30-37 30 Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade lärt folket. 31 Han sade till dem: ”Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite.” Det var så många som kom och […]

Gudstjänst Första söndagen efter påsk 1.5.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Joh 21:1-14. 1 Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö, och det gick till så här: 2 Simon Petrus och Thomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. 3 Simon Petrus sade till dem: […]