Inspelningar från augusti 2011

4 objekt

Gudstjänst Tionde sönd. efter Trefaldighet 28.8.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Luk 4:23-30  23 Då sade han till dem: ”Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig: Läkare, bota dig själv, och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad.” 24 Och han fortsatte: ”Amen* säger jag er: Ingen profet blir erkänd […]

Gudstjänst Åttonde sönd. efter Trefaldighet 14.8.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Hans Ahlskog. Text: Matt 7:13-23 13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få […]

Gudstjänst Kristi förklarings dag 7.8.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: 2 Kor 12:2-10 2 Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. – 3 Jag vet att den mannen – om han var i kroppen eller […]