Inspelningar från september 2011

6 objekt

Gudstjänst Fjortonde sönd. efter Trefaldighet 25.9.2011 (Lepplax).

med

Gudstjänstpredikan: Hans Ahlskog. Text; Neh 8:5-10 5 Esra öppnade boken inför allt folkets ögon ty han stod högre än allt folket. Och när han öppnade den, reste sig allt folket upp. 6 Esra prisade HERREN, den store Guden, och allt folket svarade med uppräckta händer: ”Amen, Amen”! Och de böjde sig ner och tillbad HERREN med […]

Gudstjänst Tolfte sönd. efter Trefaldighet 11.9.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Hans Ahlskog. Text: Ef 4:25–32 25 Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. 26 Grips ni av vrede, så synda inte.* Låt inte solen gå ner över er vrede 27 och ge inte djävulen något tillfälle. 28 Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta […]

Gudstjänst Elfte sönd. efter Trefaldighet 4.9.2011.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Dan 9:4-6, 16-19  4 Jag bad till HERREN, min Gud, och bekände: ”O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. 5 Vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort […]