Inspelningar från januari 2012

6 objekt

Gudstjänst Fjärde sönd. efter trettondag 29.1.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Matt 14:22-33 22 Strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och före honom fara över till andra sidan sjön, medan han själv sände i väg folket. 23 Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll, var han ensam […]

Gudstjänst Tredje sönd. efter trettondag 22.1.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: 2 Kung 5:1-15 1 Naaman, den arameiske kungens högste befälhavare, hade stort anseende hos sin herre och var mycket aktad, ty genom honom hade HERREN givit seger åt Aram. Han var en modig stridsman men spetälsk. 2 Arameerna hade en gång dragit ut på strövtåg och som fånge från Israels land fört […]

Gudstjänst Trettondag 6.1.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Hans Ahlskog. Text: Joh 8:12 12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”