Inspelningar från februari 2012

4 objekt

Gudstjänst 1. sönd. i fastan 26.2.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Ps 91:1-5, 11-13 1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2 han säger: ”I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” 3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. 4 Med sina fjädrar […]

Gudstjänst Sexagesima 12.2.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Hans Ahlskog. Text: 2 Petr 1:20-21 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Gudstjänst Septuagesima 5.2.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Fil 3:7-14 7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och […]