Inspelningar från mars 2012

5 objekt

Gudstjänst Marie bebådelsedag 25.3.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Luk 1:48-55 48 Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig. 49 Stora ting har den Mäktige gjort med mig och heligt är hans namn. 50 Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. 51 Han har utfört väldiga […]

Gudstjänst 3. sönd. i fastan 11.3.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Alvar Svensson. Text:Luk 4:31-37 31 Så begav han sig ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. 32 De kände sig träffade av hans undervisning, eftersom han talade med makt och myndighet. 33 I synagogan fanns en man som hade en oren ande som skrek: 34 ”Vad har vi med […]

Gudstjänst 2. sönd. i fastan 4.3.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Hebr 5:7-9 7 Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. 8 Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. 9 Och när han hade […]