Inspelningar från april 2012

5 objekt

Gudstjänst Herdesöndagen 22.4.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Hes 34:11-16 11 Ty så säger Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem. 12 Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får, som varit skingrade, så skall också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla […]

Påskgudstjänst 8.4.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: 1 Kor 5:7-8 7 Rensa bort den gamla surdegen* för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade.* Ty vårt påskalamm* Kristus har blivit slaktat. 8 Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.

Gudstjänst Långfredagen 6.4.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Hans Ahlskog. Text: Joh 19:28-30 28 Jesus visste att allt redan var fullbordat, och han sade därefter för att Skriften skulle uppfyllas: ”Jag törstar.”* 29 Där stod ett kärl fullt med ättikvin, och de fäste en svamp fylld med ättikvin runt en isopstjälk* och förde den till hans mun. 30 När Jesus hade fått det […]

Gudstjänst Palmsöndagen 1.4.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text; Joh 11:47-57  47 Översteprästerna och fariseerna kallade då samman Stora rådet och sade: ”Vad gör vi?* Den här mannen gör många tecken. 48 Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk.” 49 […]