Inspelningar från maj 2012

6 objekt

Pingstgudstjänst

med

Högmässa i Lepplax bykyrka 27.5.2012 med temat Den Helige Andes utgjutande. Liturg: Ola Österbacka. Predikant: Hans Ahlskog. Text: Apg 2: 36-41. 36 Denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias.” 37 När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra […]

Gudstjänst Kristi himmelsfärds dag 17.5.2012.

med

Gudstjänstpredikan:  Øyvind Edvardsen. Text: Mark 16:14-20 14 Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. 15 Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. […]

Gudstjänst Bönsöndagen 13.5.2012.

med

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Luk 11:1-13 1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön, sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” 2 Då sade han till dem: ”När ni ber skall ni säga: Fader, helgat blive ditt namn. […]

Gudstjänst 4. sönd. efter påsk 6.5.2012.

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Joh 15:10-17 10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. 11 Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. 12 Detta är mitt […]