Inspelningar från juni 2012

2 objekt

Gudstjänst 1:a sönd. efter Trefaldighet

Gudstjänstens tema: Förgängliga och oförgängliga skatter. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: 1 Tim 6:6–12: 6 Gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. 7 Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. 8 Har vi mat […]

Gudstjänst på trefaldighetssöndagen

Gudstjänst i Biblion 3.6.2012. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Den dolde Guden. Efter predikan följer den athanasianska trosbekännelsen. Predikotexten är från Matt 28:18–20: Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla […]