Inspelningar från juli 2012

5 objekt

8. sönd. efter Trefaldighet 29.7.2012

Tema: Sanning och sken. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be: Käre Herre, hjälp oss att rätt lyssna till ditt ord, lära det och lyda det, och att så lära oss att urskilja de falska rösterna, så att vi blir bevarade på vägen hem till dig. […]

Kristi förklarings dag, friluftsgudstjänst

med

Friluftsgudstjänst i Lepplax 22.7.2012. Predikant: Øyvind Edvardsen, liturg: Ola Österbacka. Text: Joh 17:1-5. Tema: Kristi härlighet. 1 Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig. 2 Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge evigt […]

Gudstjänst 6:e sönd. efter Trefaldighet

Tema: Kärlekens lag. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre himmelske Far! Du har i din kärlek gett oss din heliga lag för att vi ska få veta din vilja. Lär oss att se att den är till vårt bästa, så att vi inte föraktar […]

Predikan 4:e sönd. efter Trefaldighet, Biblion

Gudstjänstpredikan i Biblion 1.7.2012 av Ola Österbacka. Bön: Käre Herre! Du som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen, kom och led oss med ditt ord så att vi i en sann förtröstan på din nåd hittar vägen till himlen, och också kan visa våra medmänniskor vägen till dig. […]

Gudstjänst 4:e sönd. efter Trefaldighet, Lepplax

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka, ledare: David Åkerlund, predikant: Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog. Tema: Rättfärdighet och barmhärtighet. Predikotext: Luk 13:1-5. Ljudfilen ovan avser predikan. 1 Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2 Jesus frågade dem: ”Menar ni att dessa galileer var större syndare än […]