Inspelningar från augusti 2012

7 objekt

Predikan 12:e sönd. efter Trefaldighet 26.8.2012

med

Gudstjänstpredikan: Hans Ahlskog. Text: Jer 1:4-10. 4 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 5 ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” 6 Men jag svarade: ”O, Herre, HERRE! Jag förstår inte att tala, ty jag […]

Predikan 11:e sönd. efter Trefaldighet 19.8.2012

Gudstjänstpredikan: Ola Österbacka. Text: Matt 23:1-12 1 Sedan sade Jesus till folket och till sina lärjungar: 2 ”På Moses stol sitter de skriftlärda och fariseerna. 3 Allt vad de lär er skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte. 4 De binder ihop tunga […]

10. sönd. efter Trefaldighet 12.8.2012

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka på tionde sönd. efter Trefaldighet, tema: Besökelsetider. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Predikan som text i Forum Johanneum. Predikotext: Matt 11:20-24. 20 Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrå dem att de inte hade omvänt sig. 21 ”Ve […]

9:e sönd. efter Trefaldighet 5.8.2012

med

Tema: Goda förvaltare av Guds nåd. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Predikotext: Luk 16:10-15. Predikan som text på Forum Johanneum. 10 Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. 11 Om ni inte har varit trogna i fråga […]