Inspelningar från oktober 2012

110 av 11 objekt

Gudstjänst 20:e sönd. efter Trefaldighet

med

Liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Predikant: Øyvind Edvardsen. Tema för gudstjänsten: Kallelsens allvar. Tema för predikan: Trofast förvaltning. Text: Luk 12:42-48  42 Herren sade: ”Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43 Det är den tjänare som hans herre finner […]

Gudstjänst 19:e sönd. efter Trefaldighet

med

Predikant och liturg: Ola Österbacka. Gudstjänstens tema: Tro och otro. Predikotext: Joh 7:40-42. Predikans tema: Andlig kamp. Några ur folkhopen som hade hört hans ord sade: ”Han är verkligen Profeten.” Andra sade: ”Han är Messias”, och andra: ”Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte Skriften att Messias skall komma av Davids släkt och från Betlehem, […]