Inspelningar från november 2012

6 objekt

Gudstjänst på domsöndagen

med

Gudstjänsten i Lepplax bykyrka leddes av David Åkerlund och predikant och musiker var Hans Ahlskog. Predikotext: Jes 61: 1-3 1 Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet […]

Gudstjänst söndagen före domsöndag

med

Tema: Vaka! Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext Matt 24:36-44: Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och […]

Predikan på Alla helgons dag

Predikan på gudstjänst i Biblion 4.11.2012, Ola Österbacka. Text: Upp 22:1-5. 1 Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. 2 Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger, varje månad bär det frukt, och […]