Inspelningar från december 2012

9 objekt

Nyårsbön 31.12.2012

med

Predikan på nyårsbön i Biblion, nyårsafton 2013. Predikotext: Klag 3:22-26. Tema: Herrens barmhärtighet har inte tagit slut. Predikan som text på Forum Johanneum. Följ och dela!

Andakt 30.12 2012

med

Andakt på julfest i Lepplax bykyrka: Hans Ahlskog. Text: Mika 5:2. 2 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Följ och dela!

Gudstjänst söndagen efter jul, 30.12.2012

med

Predikant och liturg är Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog. Tema: Guds barns trygghet. Predikotexten är från Luk 2:33-40: Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett […]

Julotta, 25.12 2012

med

Ett av de käraste bibelorden i jultid är ängelns hälsning till herdarna:  Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. I julottan predikade denna gång David Åkerlund. Text: Luk 2: […]

Gudstjänst: Tredje söndagen i advent, 16.12.2012

med

Liturg och predikant : Ola Österbacka. Predikotexten är dagens episteltext från Rom 15:4-9: Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så […]

Gudstjänst 2 sön. advent, 9.12 2012 i Lepplax

med

Liturg: Ola Österbacka. Predikant: Øyvind Edvardsen. Musik: Hans Ahlskog. Predikotexten: Luk 22:25-36. Gudstjänstens tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse. Tema för predikan: Räta på huvudet när Människosonen kommer! ”Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor […]

Gudstjänst på första söndagen i advent

med

Vi firar första dagen i det nya kyrkoåret med gudstjänst i Biblion kl 11.00. Predikant och liturg är Ola Österbacka. Temat är ”Se, din konung kommer!” Predikotext: Jes 62:10-12. Tema för predikan: Under Guds baner. 10 Drag ut, drag ut genom portarna, bered väg för folket! Bana, ja, bana en väg och röj bort stenarna, […]