Inspelningar från februari 2013

6 objekt

Predikan 1 sönd i fastan

På första söndagen i fastan, 17.2.2013, predikade Ola Österbacka över Matt 4:1-11 i Biblion. Predikan finns som text i Forum Johanneum. Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och […]

Fastlagssöndagen 10.2.2013

Predikan av Ola Österbacka vid gudstjänster i Biblion och Lepplax bykyrka på fastlagssöndagen 10.2.2013. Predikan finns som text i Forum Johanneum. Videoinspelning från gudstjänsten i Lepplax kl 15. Predikant och liturg: Ola Österbacka. På grund av kantorns sjukdom ändrades några psalmer, vilket medförde förseningar i bildspelet. Text: Luk 18:31-43. 31 Jesus tog de tolv åt […]

Kyrkoåret: påskkretsen

med

Det andra föredraget av Hans Ahlskog i Biblion 3.2.2013 om kyrkoåret. Denna gång handlar det om påskkretsen. Det första föredraget i serien hölls på första advent 2012. Följ och dela!

Gudstjänst 3.2.2013

Gudstjänst på söndagen Sexagesima 3.2.2013 i Biblion. Predikant och liturg: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog. Tema: Guds Ord. Predikotext: Luk 4:8-15. Då mycket folk samlades och man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra, talade han till dem i en liknelse: ”En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. […]