Inspelningar från mars 2013

110 av 16 objekt

Påskgudstjänst 31.3.2013

Gudstjänst på påskdagen 31.3.2013 i Biblion. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Herren är uppstånden. Predikotext: Hes 37:1-5, 12-14. Mp3-filen innehåller endast predikan. Predikan som text i Forum Johanneum. 1 HERRENS hand kom över mig, och genom HERRENS Ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal, som var full […]

Långfredagsgudstjänst 29.3.2013

med

Ljudinspelning från gudstjänst i Lepplax bykyrka på långfredagen 29.3.2013 kl 11. Gudstjänstledare: Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog. Läsning av femte akten ur Kristi lidandes historia i stället för predikan. Följ och dela!

Gudstjänst på Marie bebådelsedag

med

Gudstjänst i Biblion, Vasa, på Marie bebådelsedag 17.3.2013 kl 11. Liturg: Ola Österbacka, predikant: Stefan Hedkvist, musiker: Hans Ahlskog. En sånggrupp medverkar. Mp3-inspelning av predikan över Luk 1:26-38. 26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette […]

Jesus är uppståndelsen och livet

Joh 11:17–27 När Jesus kom fram, fann han att Lasarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär femton stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit, gick hon ut och […]

Jesus är den gode herden

Joh 10:1-16 1 ”Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom dörren är fårens herde. 3 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och […]

Jesus är livets bröd

med

Johannes 6:24-36 24 När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. 25 De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom: ”Rabbi, när kom du hit?” 26 Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger jag er: Ni söker […]