Inspelningar från augusti 2013

8 objekt

Bibelstudium Apg 9:32-10:23

Bibelstudium i Biblion 29.8.2013 av Ola Österbacka. Bibelstudiet behandlar Petrus under i Lydda och Joppe samt hur han får en syn som förbereder honom för det stora paradigmskiftet: att hedningar mottas i Kristi kyrka utan att först bli judar. Pdf-filen innehåller ett kompendium jämte illustrationer. Illustrationer

Gudstjänst 13:e sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänsten på trettonde söndagen efter Trefaldighet, den 25.8.2013, hölls i Lepplax bykyrka. Predikant och liturg var Øyvind Edvardsen och kantor Hans Ahlskog. Predikotext: 1 Tim 2:1-7, tema: Fullkomlig insikt. Predikan som text på Forum Johanneum. Mp3-filen avser predikan. Hela gudstjänsten här: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130825_gudstjanst.mp3

Gudstjänst 18.8.2013

Gudstjänst på tolfte söndagen efter Trefaldighet i Biblion, Vasa. Tema: Våra ord. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Predikotext: 2 Kor 3:4-9. Mp3-filen innehåller endast predikan, videofilen hela gudstjänsten. Predikan kan också läsas som pdf och i Forum Johanneum.

Predikan 11:e sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänstpredikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 11.8.2013. Tema: Förmaningar från ett rent samvete, text: 1 Tim 1:1-11, 18-20. Predikan finns som text på Forum Johanneum. Inspelningen störs delvis av upprepad information om demoversion av sändningsprogrammet, som vid tillfället inte var registrerat. Vi beklagar detta.

Installationsgudstjänst 4.8.2013

Den 4 augusti 2013 förrättades installation av pastor Øyvind Edvardsen och därefter firades gudstjänst. Här finns hela installationsakten och gudstjänsten som video. Installationsakten och predikan finns också som skilda inspelningar. Kantor: Hans Ahlskog. Inspelningstekniker: Botvid Lindström.

Installation av pastor

med

Pastor Øyvind Edvardsen installerades till sin pastorstjänst i S:t Johannes ev-luth församling av församlingens föreståndare Ola Österbacka, assisterad av styrelseordförande David Åkerlund och SLT:s pastor Juhani Viitala.