Inspelningar från augusti 2013

8 objekt

Bibelstudium Apg 9:32-10:23

Bibelstudium i Biblion 29.8.2013 av Ola Österbacka. Bibelstudiet behandlar Petrus under i Lydda och Joppe samt hur han får en syn som förbereder honom för det stora paradigmskiftet: att hedningar mottas i Kristi kyrka utan att först bli judar. Pdf-filen innehåller ett kompendium jämte illustrationer. Illustrationer Följ och dela!

Gudstjänst 13:e sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänsten på trettonde söndagen efter Trefaldighet, den 25.8.2013, hölls i Lepplax bykyrka. Predikant och liturg var Øyvind Edvardsen och kantor Hans Ahlskog. Predikotext: 1 Tim 2:1-7, tema: Fullkomlig insikt. Predikan som text på Forum Johanneum. Mp3-filen avser predikan. Hela gudstjänsten här: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2013/130825_gudstjanst.mp3 Följ och dela!

Gudstjänst 18.8.2013

Gudstjänst på tolfte söndagen efter Trefaldighet i Biblion, Vasa. Tema: Våra ord. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Predikotext: 2 Kor 3:4-9. Mp3-filen innehåller endast predikan, videofilen hela gudstjänsten. Predikan kan också läsas som pdf och i Forum Johanneum. Följ och dela!

Predikan 11:e sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänstpredikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 11.8.2013. Tema: Förmaningar från ett rent samvete, text: 1 Tim 1:1-11, 18-20. Predikan finns som text på Forum Johanneum. Inspelningen störs delvis av upprepad information om demoversion av sändningsprogrammet, som vid tillfället inte var registrerat. Vi beklagar detta. Följ och dela!

Installationsgudstjänst 4.8.2013

Den 4 augusti 2013 förrättades installation av pastor Øyvind Edvardsen och därefter firades gudstjänst. Här finns hela installationsakten och gudstjänsten som video. Installationsakten och predikan finns också som skilda inspelningar. Kantor: Hans Ahlskog. Inspelningstekniker: Botvid Lindström. Följ och dela!

Installation av pastor

med

Pastor Øyvind Edvardsen installerades till sin pastorstjänst i S:t Johannes ev-luth församling av församlingens föreståndare Ola Österbacka, assisterad av styrelseordförande David Åkerlund och SLT:s pastor Juhani Viitala. Följ och dela!