Inspelningar från november 2013

8 objekt

Predikan på domsöndagen

med

Predikan av Ola Österbacka i domsöndagens gudstjänst i Lepplax bykkyrka 24.11.2013 kl 13. Tema: Yttersta domen. Utgångspunkt för predikan: Matt 25:31-46. Predikan i textform: Forum Johanneum. Följ och dela!

Gudstjänst på sönd. före domsöndag

Gudstjänst i Biblion på söndagen före domsöndag 17.11.2013. Tema: Vaka! Liturg: Øyvind Edvardsen. Predikant och kantor: Hans Ahlskog. (Tyvärr blev det ett avbrott i inspelningen precis i slutet av predikan.) Predikan finns även i skild inspelning. Videokamera kunde inte användas denna gång. Följ och dela!

Predikan: Vaka!

med

Predikan av Hans Ahlskog vid gudstjänst i Biblion söndagen före domsöndag 17.11.2013. Predikotext: Mark 13:37. Tyvärr blev avslutningen kapad och kom inte med i inspelningen. Följ och dela!