Inspelningar från april 2014

8 objekt

Gudstjänst första söndagen efter påsk

med

Gudstjänst i Lepplax bykyrka 27.4.2014. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Musiker: Hans Ahlskog. Texter: 2 Mos 14:10-11, 13-16, 21-22: Apg 3:12-20; Joh 20:19-31. Predikotext: Joh 21:1-14. Psalmer: 102, 144, 194, 196, 99, 532. Hela gudstjänsten ovan, här följer endast predikan: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2014/140427_oyvind.mp3 Följ och dela!

Påskgudstjänst

med

Påskgudstjänst i Biblion, Vasa, 204.2014. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Musiker: Hans Ahlskog. Tema: Han är uppstånden. Predikotext: Joh 20:1-10. Mp3-filen avser predikan. Predikan som text. Följ och dela!

Dopgudstjänst 13.4.2014

med

Dopgudstjänst på palmsöndagen 13.4.2014 i Lepplax bykyrka. Under gudstjänsten döptes Ezra Matthew Hanson Ahlskog. Dopförrättare, liturg och predikant: Ola Österbacka. Musiker: Hans Ahlskog. Under gudstjänsten följdes liturgiserie 2 med undantag för GT- och epistelläsningarna, där dopförrättningen lades in. Predikotext: Joh 12:1-8, tema: Att ära Jesus är aldrig för dyrt. Följande psalmer sjöngs: 79; 149; 211; […]