Inspelningar från juni 2014

5 objekt

Gudstjänst på Trefaldighetssöndagen

med

Gudstjänst i Biblion på Trefaldighetssöndagen 15.6.2014. Tema: Den dolde Guden. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext: Joh 15:1-9, Vinstocken och grenarna. (Predikan finns i mp3-filen, som text i Forum Johanneum.) Videon är en statisk bild. Följ och dela!

Pingstpredikan

med

Predikan vid pingstdagens gudstjänst i Lepplax bykyrka 8.6.2014 kl 18. Predikant: Øyvind Edvardsen. Text: Joh 7:37–39. Predikans tema: Strömmar av levande vatten. Följ och dela!

Gudstjänst 6:e sönd. efter påsk

Gudstjänst 1.6.2014 i Biblion. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Musiker: Hans Ahlskog. Tema: Den utlovade Hjälparen. Rörlig videobild kunde inte fås med. Texter: 1 Kung 19:8–15; 1 Petr 3:14–17; Joh 15:26–16:4. Psalmer: 114; 144; 110; Sionsharpan 67; SH 213; 535. Predikotext: Matt 10:24-31, tema: Var inte rädd för världen. Mp3-filen avser predikan. Följ och dela!