Inspelningar från juli 2014

3 objekt

Kom och se!

med

Predikan på gudstjänst i Cafe Salteriet, Svedjehamn Björköby, på apostladagen 20.7.2014. Predikotext: Joh 1:45-51. Predikan som text i Forum Johanneum.