Inspelningar från oktober 2014

9 objekt

Gudstjänst 18:e sönd. efter Trefaldighet

med

Gudstjänst från Biblion, Vasa, 19.10.2014 kl 11. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Det viktigaste i livet. Predikan tolkas till finska av Jesper Hansen. Predikotext: Rom 10:1–10, tema: Trons rättfärdighet – inte lagens. Mp3-filen avser endast predikan. Predikan på Forum Johanneum.

Predikan, Joh 21:15–23

med

Predikan utgör andra delen av Øyvind Edvardsens föredragsserie om Bibelns ord för kärlek. Bibelhelgen i Lepplax bykyrka 18.10.2014. Första delen inspelades både som presentation och ljudfil.

Fileo, eros och agape

med

Øyvind Edvardsens första föredrag under bibelhelgen i Lepplax bykyrka 18.10.2014. Det andra föredraget, en predikan över Joh 21:15–23, finns inspelat endast som mp3. Vi beklagar tekniska problem vid sändning och inspelning.

Gudstjänst på Mikaelidagen

med

Gudstjänst i Biblion på Mikaelidagen 5.10.2014. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Änglarna och barnen. Texter: 1 Mos 28:10–17; Apg 12:5–11; Matt 18:1–10. Psalmer: 505, 145, 123, 390, 395, 125. Predikotext: Ps 103:19-22 (predikan i mp3-fil). Predikan på Forum Johanneum. HERREN har ställt sin tron i himlen,  hans konungavälde omfattar allt. Lova […]