Inspelningar från november 2014

6 objekt

Gudstjänst på första advent

med

Gudstjänst i Biblion, Vasa, första advent 30.11.2014. Tema: Nådens ord. Predikant och liturg: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 12:1–6; Upp 19:5–9; Matt 21:1–9. Predikotext: Luk 4:16–22. Predikan i mp3-filen. Psalmer: 4; 144; 2; 1; 10; 9.

Var beredda!

med

Gudstjänst i Biblion, Vasa, söndagen före domsöndagen, 16.11.2014. Tema: Vaka! Predikant och liturg: Ola Österbacka. Texter: Dan 12:1–3; Fil 1:3–11; Matt 25:1–13. Predikotext: Luk 12:35–40. Psalmer: 138; 568:9; 571; 203; Sionsharpan 487 (Jesus kommer); 420. Predikan i mp3-filen. Predikan i textform på Forum Johanneum.

21:a sönd. efter Trefaldighet

Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 9.11.2014, 21:a sönd. efter Trefaldighet med temat Trons fäste. Predikotext: Matt 16:1–4. Hela högmässan som ljud i följande mp3-fil: http://sanktjohannes.info/predikan/mp3/2014/141109_gudstjanst.mp3

Gudstjänst i allhelgonatid

med

Gudstjänst i allhelgonatid i Biblion, Vasa, 2.11.2014 med Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Kallelsens allvar. Inslag från Alla helgons dag både i texter, psalmer och predikan, som behandlar Salt och ljus, Matt 5:13-16. Predikan i mp3-filen. Predikan som text i Forum Johanneum.