Inspelningar från december 2014

9 objekt

Gud beskyddar sina barn

Predikan på Menlösa barns dag, 28.12.2014, i Biblion, Vasa. Predikotext: Upp 12:1–6. – – – Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus! Bön: I denna mörka och hotfulla tid ber vi dig, Herre, att du lär oss vad du ger oss för slags trygghet. Och vi ber dig […]

Julpredikan i Biblion

Predikan vid julotta i Biblion 25.12.2014 av Ola Österbacka. Tema: Frid på jorden. – – – Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus! Låt oss be med den kära sångens ord: Julen nu åter är inne. Samla oss, Jesus, kring dig! Helga vårt hjärta och sinne, och till […]

Gudstjänst fjärde advent

Gudstjänst på fjärde söndagen i advent i Biblion, Vasa, 21.12.2014. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Herren är nära. Texter: Jer 23:1–8; 1 Petr 1:10–13; Joh 1:19–28. Psalmer: 2; 1; 14; 175; 302; 32. Predikans tema: Vittnesbörd om Jesus, text: Joh 5:31-39. Predikan i mp3-filen. – – – Nåd vare med er och frid […]

Gudstjänst i Biblion 3:e sönd. i advent

Gudstjänst på tredje söndagen i advent i Biblion, Vasa, 14.12.2014. Liturg och predikant: Ola Österbacka. Gudstjänstens tema: Herrens vägröjare. Psalmer: 5; 1; 3:4–5; 12; 2:4-7; 10:3. Texter: Hagg 2:2–9; Gal 3:23–29; Matt 11:2–10.   Bön: Käre Herre, kom du till oss genom din Helige Ande och bered våra hjärtan att möta dig i ditt Ord. […]